Sortera efter:

Köpevillkor./Policy - Integritets Policy

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår integritets policy utgår från gällande dataskyddslagstiftningen och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Vilka personuppgifter sparar ni om mig. 

 Vi sparar namn, adress, telefonnummer, mail adress i vårt kundregister. Vid beställning så ser ni alla personuppgifter vi sparar om dig.

Varför behöver ni mina personuppgifter. 

 Vi behöver dina uppgifter för lättare kunna hitta åt dig och dina uppgifter vid återkommande beställningar. När de gäller mail adressen så använder vi den till att kunna skicka ut nyheter till dig. Den har har du möjlighet att avbeställa vid första nyhetsbrev.

Dina uppgifter kommer att sparas: 

Vi sparar dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Dröjer det längre än 5 år efter senaste beställning så raderas dina kontaktuppgifter.

Hur ser ni till att mina personuppgifter är skyddade? 

 Vi håller hårt på sekretess för att skydda dina kontaktuppgifter, och endast de som behöver ta del av din information har tillgång till den.

Vad har jag för rättigheter rörande mina personuppgifter? 

 Som kund hos oss har du rätt till: 

- få se vilka personuppgifter vi har om dig.

- få eventuella felaktiga uppgifter som vi har om dig rättade.

- få din information raderad. 

Lämnar ni ut uppgifter till 3:e part? 

 Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter om dig, om inte de är något lagkrav som hindrar oss till detta.